Search:
Opłaty skarbowe w Urzędzie Stanu Cywilnego


Opłaty skarbowe:


-sporządzenie aktu małżeństwa - 84,- zł;
- transkrypcja aktu stanu cywilnego - 50,- zł;
-decyzja o zmianie  nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion) - 38,-  zł;
-pozostałe decyzje wydawane przez kierownika USC - 39,- zł;
-zaświadczenie, stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo - 38,- zł;
- zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dot. wskazanej osoby - 24,-
- zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego - 24,- zł
-odpis zupełny aktu stanu cywilnego - 33,- zł;
-odpis skrócony aktu stanu cywilnego - 22,- zł;
-inne czynności kierownika USC - 11,- zł;


Opłatę skarbową można uiszczać tylko w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na konto  Gminy  Jelcz-Laskowice

nr   66 95 85 0007 0020 0209 7563 0001 w kasach oddziałów banków.