Informacje kontaktowe


Sekretariat
71/ 381 - 71 - 00
71/ 381 - 71 - 22
71/ 381 - 71 - 45 fax. 71/ 381 - 71 - 11
um.info@jelcz-laskowice.pl


Biuro Rady Miejskiej
71/ 381 - 71 - 31
um.biurorady1@jelcz-laskowice.pl
um.biurorady2@jelcz-laskowice.pl


Urząd Stanu Cywilnego Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich
71/ 381 - 71 - 12
um.usc@jelcz-laskowice.pl

Gospodarka odpadami
71/ 381 - 71 - 54
um.gospodarkaodpadami@jelcz-laskowice.pl

Gospodarka komunalna
71/ 381 - 71 - 13
um.mieszkania@jelcz-laskowice.pl


Oświata
71/ 381 - 71 - 46
um.oswiata@jelcz-laskowice.pl

Kultura, sport, zdrowie i organizacje pozarządowe
71/ 381 - 71 - 46
um.pozytek@jelcz-laskowice.pl


Ewidencja ludności
71/ 381 - 71 - 34
um.ewidencja@jelcz-laskowice.pl


Dowody osobiste
71/ 381 - 71 - 33
um.dowody@jelcz-laskowice.pl


Ewidencja działalności gospodarczej
71/ 381 - 71 - 18
um.dzialalnosci@jelcz-laskowice.pl


Logistyka
71/ 381 - 71 - 51
um.logistyka@jelcz-laskowice.pl

Architektura i budownictwo
71/ 381 - 71 - 50
um.architektura2@jelcz-laskowice.pl


Gospodarka przestrzenna
71/ 381 - 71 - 38
um.architektura1@jelcz-laskowice.pl


Rolnictwo
71/ 381 - 71 - 26
um.rolnictwo@jelcz-laskowice.pl


Ochrona środowiska
71/ 381 - 71 - 59
um.ekologia@jelcz-laskowice.pl


Geodezja
71/ 381 - 71 - 41
um.geodezja@jelcz-laskowice.pl


Gospodarka nieruchomościami
71/ 381 - 71 - 56
um.nieruchomosci@jelcz-laskowice.pl


Inwestycje
71/ 381 - 71 - 29
um.inwestycje@jelcz-laskowice.pl


Zamówienia publiczne
71/ 381 - 71 - 43
um.zamowienia@jelcz-laskowice.pl


Drogi
71/ 381 - 71 - 29
um.drogi@jelcz-laskowice.pl


Nadzór budowlany
71/ 381 - 71 - 43
um.nadzor@jelcz-laskowice.pl


Fundusze europejskie
71/ 381 - 71 - 43
um.fundusze@jelcz-laskowice.pl
um.mfundusze@jelcz-laskowice.pl

Dodatki mieszkaniowe, podatek od środków transportowych
71/ 381 - 71 - 27
um.dodatki@jelcz-laskowice.pl

Podatki, kontrole podatkowe
71/ 381 - 71 - 27
um.kontrole@jelcz-laskowice.pl

Opłata za gospodarowanie odpadami
71/ 381 - 71 - 10
um.ekologia2@jelcz-laskowice.pl

Podatki wymiar - miasto
71/ 381- 71- 16
um.wymiarm@jelcz-laskowice.pl

Podatki wymiar - gmina
71/ 381- 71- 16
um.wymiarg@jelcz-laskowice.pl

Podatki księgowość - miasto
71/ 381 - 71 - 17
um.ksiegowoscm@jelcz-laskowice.pl

Podatki księgowość - gmina; Kasa wewnętrzna
71/ 381 - 71 - 14
um.ksiegowoscg@jelcz-laskowice.pl

Kierownik Wydziału Opłat i Podatków
71/ 381 - 71 - 24
um.podatki@jelcz-laskowice.pl

Kierownik Wydziału Budżetu i Finansów
71/ 381 - 71 - 32
um.ksiegowosc@jelcz-laskowice.pl


Księgowość
71/ 381 - 71 - 19
71/ 381 - 71 - 25
71/ 381 - 71 - 32


Informatyk
71/ 381 - 71 - 57
um.informatyk@jelcz-laskowice.pl


Promocja
71/ 381 - 71 - 54
um.promocja@jelcz-laskowice.pl


Kierownik Wydziału Organizacji i Obsługi
71/ 381 - 71 - 49
um.organizacja@jelcz-laskowice.pl


Kontrola wewnętrzna
71/ 381 - 71 - 49
um.audyt@jelcz-laskowice.plObrona cywilna i ochrona przeciwpożarowa
71/ 381 - 71 - 37
um.obrona@jelcz-laskowice.pl


Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień
71/ 381 - 71 - 51
um.pelnomocnik@jelcz-laskowice.pl
 

Informacja wytworzona przez:
Joanna Kowcz , w dniu:  14‑03‑2007 13:06:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Miłosek , w dniu:  14‑03‑2007 13:06:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑09‑2018 08:43:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie