EkoportalZgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) Gmina Jelcz-Laskowice jest obowiązana do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w publicznie dostępnych wykazach.


Gmina Jelcz-Laskowice prowadzi własny publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska.


Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Gminy Jelcz-Laskowice:
http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Miasta+i+Gminy+Jelcz-Laskowice
Informacja wytworzona przez:
Ewa Kocjan , w dniu:  10‑09‑2015 08:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Kocjan
email: um.bip@jelcz-laskowice.pl
, w dniu:  10‑09‑2015 08:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑09‑2015 08:41:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie