Akty zagraniczne

Wpisanie zagranicznego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu.

Podstawa prawna


Art. 104 Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2064)


Miejsce załatwienia sprawy


Urząd Stanu Cywilnego, parter, pokój 8, tel. 71 381-71-12


Wymagane dokumenty
- wniosek o wpisanie aktu do polskich ksiąg (dostępny w USC)
- odpis aktu zagranicznego wraz z tłumaczeniem na język polski (tłumacz przysięgły)
- dowód osobisty (do wglądu)

Termin załatwienia sprawy
- bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu się z kompletem dokumentów

Opłaty skarbowe
- za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu transkrypcji - 50,- zł;
- za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu sprostowania - 39,- zł;
- za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu uzupełnienia - 39,- zł.


Tryb odwoławczy
nie przysługuje


Dodatkowe informacje
Wpisanie aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego można dokonać bez względu na datę ich sporządzenia i na datę zdarzenia, którego akt dotyczy.

Informacja wytworzona przez:
Danuta Zapotoczna , w dniu:  01‑03‑2007 09:35:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Hodur
email: slawekh@volcox.pl tel.: 0 602 306 982 fax: (033) 496-47-31
, w dniu:  01‑03‑2007 09:35:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑05‑2017 09:06:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie