Licencje na transport taksówkowy


Podstawa Prawna

Art. 7 ust. 4 pkt. 3 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1907)


Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Spraw Obywatelskich, stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, pokój nr 18, I piętro, tel. (71) 381 71 18Do wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką należy dołączyć:
(oryginały dokumentów do wglądu)


a) oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji, o którym mowa
w art. 5c ust. 1 pkt 1 przez osoby, o których mowa w art. 8 ust. 3 pkt 2**,
b) kserokopię prawa jazdy,
c) kserokopię orzeczenia lekarskiego i psychologicznego,
d) kserokopię dowodu rejestracyjnego z przeznaczeniem TAXI,
e) dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem (w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest jedynym właścicielem pojazdu),
f) kserokopię świadectwa legalizacji taksometru,
g) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 2***,
h) dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji w wysokości: ......................
j) inne załączniki i uwagi
Termin załatwienia sprawy
Do 14 dni

Opłaty
Przy odbiorze licencji -200 zł, 250 zł, 300 zł w zależności od okresu na jaki ma zostać wydana licencja, płatne na podany niżej nr konta.

Bank spółdzielczy w Oławie, Oddział Jelcz-Laskowice
nr 66 9585 0007 0020 0209 7563 0001

Informacja wytworzona przez:
Joanna Kowcz , w dniu:  30‑01‑2007 09:20:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Miłosek , w dniu:  30‑01‑2007 09:20:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑12‑2017 15:09:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Autor informacji Osoba wprowadzająca do BIP Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie