Wydanie zaświadczenia z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemcówPodstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2015 r. poz.388)


Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, parter, pokój nr 9, tel. 71/ 381 71 34


Wymagane dokumenty

1. Dowód osobisty.
2. Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia.
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.


Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni.


Opłaty

Opłata skarbowa: 17 zł - za wydanie zaświadczenia


Tryb odwoławczy

Do Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.


Informacja wytworzona przez:
Patrycja Nowak , w dniu:  22‑03‑2007 09:04:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Miłosek , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
27‑03‑2015 08:14:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive