Search:
Przetargi 2014


ZEA - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki w PSP nr 2
2014-03-05 13:38:21(17 KB)More...
ZEA - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki w PSP nr 2
2014-02-18 13:39:55(13 KB)More...
ZEA - Ogłoszenie o przetargu na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki w PSP nr 2
2014-02-03 09:28:14(20 KB)More...
ZEA - SIWZ - dostawa artykułów żywnościowych w PSP nr 2
2014-02-03 09:29:20(106 KB)More...
» 1. Przetarg - Usługa polegająca na wykonaniu działań naprawczych w środowisku (remediacji), związanych z przywróceniem gleby i ziemi do stanu wymaganego standardami w obszarze złożonych odpadów, na
» 2. Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Techników 16 w Jelczu-Laskowicach
» 3. Przetarg - remont zatoki postojowej przy ul. Witosa w Jelczu-Laskowicach
» 4. Przetarg - przebudowa ulicy Świerkowej w Jelczu-Laskowicach
» 5. II Przetarg - Usługa polegająca na wykonaniu działań naprawczych w środowisku (remediacji), związanych z przywróceniem gleby i ziemi do stanu wymaganego standardami w obszarze złożonych odpadów
» 6. Przetarg na dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice
» 7. Przetarg - remonty cząstkowe dróg na terenie gminy Jelcz-Laskowice w roku 2014
» 8. Przetarg - Remont dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w roku 2014
» 9. Przetarg - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w Dębinie
» 10. ZGM -TBS Sp. z o.o. Przetarg - Dokończenie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego (TBS-8), wraz z budową urządzeń i instalacji, przyłączy, parkingu, chodników oraz zagospodarowaniem terenów
» 11. Przetarg -Budowa kanalizacji sanitarnej w Kopalinie i Miłocicach Małych
» 12.Rozbudowa i przebudowa placów zabaw w miejscowościach : Dziuplina, Grędzina, Chwałowice, Piekary, Łęg, Jelcz-Laskowice Plac Słonecznikowy.
» 13. Przetarg - wykonanie nawierzchni utwardzonej i parkingu przy boisku wielofunkcyjnym w Miłoszycach
» 14. Przetarg - Przebudowa części pomieszczeń w Zespole Szkół w Minkowicach Oławskich
» 15. Przetarg - przebudowa i remont boiska piłkarskiego wraz z bieżnią lekkoatletyczną przy Al. Młodych w Jelczu-Laskowicach
» 16. Przetarg - budowa kompleksu sportowego: boiska wielofunkcyjnego, bieżni, skoczni w dal wraz z zagospodarowaniem terenu i drenażem przy ul. Świętochowskiego
» 17. Przetarg - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 10.000.000zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
» 18. Przetarg - Budowa przepustu na ul. Akacjowej w Miłoszycach
» 19. Przetarg - Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w sezonie 2014/2015 i 2015/2016
» 20. Przetarg - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Chwałowicach
» 21. Przetarg - Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Piastowską i Bażantową w Jelczu-Laskowicach (parking, plac utwardzony, ciąg pieszo jezdny)
» 22. Przetarg - Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektów Gminy Jelcz-Laskowice oraz jednostek podległych
» 23. Przetarg - Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłocicach
» 24. Przetarg -Przebudowa ulic: Polnej, Wąskopolnej i Sadowej w Jelczu-Laskowicach
» 25. ZGM-TBS Sp. z o.o. - Przetarg - udzielenie kredytu na częściowe finansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS-9 na działce nr 10/56 AM-34 w Jelczu-Laskowicach