Search:
Zdrowie
Wykaz ośrodków zdrowia - podstawowe dane teleadresowe i godziny przyjęć.


Opieka medyczna
Pod opieką NZOZ-ów w Jelczu-Laskowicach znajdują się mieszkańcy Gminy Jelcz-Laskowice oraz pracownicy okolicznych zakładów pracy. W 2002 roku Rada Miejska  przyjęła uchwałę o likwidacji SP ZOZ, co przyczyniło się do powstania Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Piętnaście tysięcy podopiecznych, istniejących ośrodków opieki zdrowotnej mieszka w Jelczu-Laskowicach, pozostała część to mieszkańcy okolicznych miejscowości. Struktura demograficzna i zagrożenie epidemiologiczne oraz ilość i rodzaj udzielonych porad nie odbiegają od średnich wojewówdztwa dolnośląskiego. NZOZ-y w Jelczu-Laskowicach, dysponują dobrą bazą lokalową i wyposażeniem. Zatrudniają wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną i świadczą usługi medyczne w szerokm zakresie i na odpowiednim poziomie fachowym.
Zakres świadczonych przez NZOZ-y usług wynika z zawartych umów i odpowiada pierwszemu poziomowi referencjnemu.

  Wykaz poradni i innych usług dostępnych w NZOZ-ach :
  * okulistyczna
  * laryngologiczna
  * reumatologiczna
  * dermatologiczna
  * neurologiczna
  * psychiatryczna
  * otopedyczna
  * diagnostyka w zakresie USG, EKG, EEG, RTG, spirometrii, gastroskopii i analityki medycznej.


Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej działające na terenie Gminy Jelcz - Laskowice


1. NZOZ Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna , Jelcz - Laskowice, ul. Bożka 13, tel. 071 318-17-56 (rejestracja ogólna), 071 318-17-76 (rejestracja dziecięca) i 071 318-23-39 (sekretariat)


W skład Przychodni wchodzą następujące poradnie:  - ogólna,

- pediatryczna,

poradnie specjalistyczne, w tym:

- laryngologiczna,

- neurologiczna, 

- dermatologiczna,

- okulistyczna, 

- ortopedyczna,

- chirurgiczna,

- zdrowia psychicznego,

- ginekologiczna.

Ponadto prowadzone są stałe konsultacje w zakresie: alergologii (dorosłych i dzieci), nefrologii (dorosłych i dzieci), urologii, diabetologii i endokrynologii, usługi medyczne z zakresu rehabilitacji, diagnostyki - laboratorium, RTG, EKG, EEG, spirometrii i USG.

Ośrodki NZOZ Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna

- Wójcice, ul. Główna 96, tel. 071 318-62-51,

- Minkowice Oławskie, ul. Kolejowa 30,

- Miłocice, ul. Główna, tel. 071 318-62-51.

2. NZOZ JELMED , Jelcz-Laskowice, ul. Kasztanowa 7, tel. 071 318-15-98


3. NZOZ MEDICOR , Jelcz-Laskowice, ul. Bożka 11, tel. 071 381-13-46 , 071 381-13-47

4. NZOZ PROMED , Jelcz - Laskowice, ul. Liliowa 3a, tel. 071 318-31-33

Ośrodek NZOZ PROMED :

- Punkt lekarski NZOZ PROMED, ul. Techników 14, tel. 071 381-51-29

Na terenie Gminy działają również prywatne gabinety lekarskie i siedem aptek - sześć w Jelczu-Laskowicach i jedna w Minkowicach Oławskich. Apteki pełnią dyżury w dni świąteczne.

Wykaz aptek działających na terenie Gminy Jelcz-Laskowice:

# ASPRO , Jelcz-Laskowice, ul. Bożka 3, tel./fax 071 318-12-62
# ELMA , Jelcz-Laskowice, ul. Techników 12, tel. 071 318-81-94
# JELCZAŃSKA SC , Jelcz-Laskowice, ul. Wrocławska 11, tel. 071 318-80-14
# KASZTANOWA , Jelcz-Laskowice, ul. Kasztanowa, tel. 071 318-26-98
# PANAX , Jelcz-Laskowice, ul. Hirszfelda 10a, tel. 071 318-40-38
# POD BIAŁYM ORŁEM , Jelcz-Laskowice, ul. Bożka 11, tel. 071 318-15-51
# SZCZĘŚLIWA , Minkowice Oławskie, ul. Kościuszki 86a, tel. 071 318-62-13