Zgromadzenia publiczne


Tryb załatwienia sprawy:
zawiadomienie właściwego organu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.

Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. 2015 poz. 1485)

Wymagane wnioski:
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym spełniające wymogi określone w przepisach ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (art. 10 lub 22 ustawy w zależności od charakteru zgromadzenia).

Wymagane załączniki:

Załączniki są wymagane tylko w przypadku organizacji zgromadzenia w trybie art. 7 ustawy.

•w przypadku, gdy osoba inna niż organizator zgromadzenia zgodzi się na przekazanie jej obowiązków przewodniczącego - pisemna zgoda tej osoby.
•zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.


W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

Sposób i miejsce składania dokumentów:
Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422),


Termin złożenia:

•Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
•Zgromadzenia w trybie uproszczonym: W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, do organizacji takiego zgromadzenia organizator zgromadzenia zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.


Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania przez Organ decyzji o zakazie zgromadzenia stronie przysługuje odwołanie.
Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
79KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Ewa Kocjan
email: um.bip@jelcz-laskowice.pl
, w dniu:  14‑03‑2017 11:29:50
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Kocjan
email: um.bip@jelcz-laskowice.pl
, w dniu:  14‑03‑2017 11:29:50
Data ostatniej aktualizacji:
14‑03‑2017 11:41:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive