2013


Plik pdf Uchwała nr XLII.315.2013 z dnia 30.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia planu sesji zwyczajnych Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach na 2014 rok.
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
634KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XLII.314.2013 z dnia 30.12.2013 r. w sprawie: zwrócenia się do Sejmu RP i Senatu RP z apelem o zmianę ustawy Kodeks wyborczy w zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
do Sejmu RP, w 460 okręgach jednomandatowych.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
610KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XLII.311.2013 z dnia 30.12.2013 r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
612KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XLII.310.2013 z dnia 30.12.2013 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
położonych na terenie gminy Jelcz-Laskowice.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XLII.309.2013 z dnia 30.12.2013 r. w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
539KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XLII.308.2013 z dnia 30.12.2013 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy na 2013 rok.
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
825KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XLII.307.2013 z dnia 30.12.2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2014 rok.
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
8,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XLII.306.2013 z dnia 30.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Jelcz-Laskowice
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 93 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Ewa Kocjan
email: um.bip@jelcz-laskowice.pl
, w dniu:  30‑01‑2013 09:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Kocjan
email: um.bip@jelcz-laskowice.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
30‑01‑2013 09:14:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive