Organizacja uroczystości jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego


Podstawa prawna:

- art. 19 i art. 33 ust. 2a Ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 475 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r. Nr 277 poz. 2743 z poźn. zm.)


Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego, parter, pokój nr 8, tel. 71/381-71-12


Termin załatwienia sprawy:

- do 6 miesięcy


Opłaty:

-organizacja uroczystości jubileuszowych nie podlega opłacie skarbowej


Wymagane dokumenty:

- wniosek podpisany przez jubilatów;
- dowody osobiste jubilatów (do wglądu);
- Jubilaci muszą spełniać warunek niekaralności.

 
Informacja wytworzona przez:
Danuta Zapotoczna , w dniu:  22‑09‑2014 09:05:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Kocjan
email: um.bip@jelcz-laskowice.pl
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑12‑2017 14:16:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Autor informacji article-history-author Akcje
article-history-load-more
article-show-archive