Zameldowanie na pobyt stały


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017 r. poz. 657)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2015r.  poz. 1852)


Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, parter, pokój nr 9, tel. 71/ 381 71 34


Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz "Zgłoszenie pobytu stałego".
2. Zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca zameldowania na pobyt stały
( nie dotyczy osób, które jednocześnie z zameldowaniem zgłaszają wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu).
3. Dowód osobisty lub paszport.
4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu(oryginał, do wglądu): umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu.


Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie


Opłaty

Brak opłat za zameldowanie.
Opłata za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Uwagi

Zameldowania w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika.
Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł.
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

Plik pdf Formularz zgłoszenia pobytu stałego
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
56KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Patrycja Nowak , w dniu:  08‑03‑2006 15:39:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Miłosek , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑07‑2017 09:09:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive