Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017 r. poz.657)

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Spraw Obywatelskich, parter, pokój nr 9, tel. 71/ 381 71 34

Wymagane dokumenty
1. Wypełniony formularz "Zgłoszenie pobytu stałego"
2. Cudzoziemiec przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt zez względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
3. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Członek rodziny obywatela Unii Europejskiej niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej - ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.
5. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu): umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu.

Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie

Opłaty
Brak opłat za zameldowanie.
Opłata za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

Uwagi
Zameldowania w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika
Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł.
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
154KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Patrycja Nowak , w dniu:  22‑03‑2007 09:08:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Miłosek , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑07‑2017 09:07:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive