Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnejPodstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2015 r. poz.388)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r poz.267 z późn. zm.)


Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, parter, pokój nr 9, tel. 71/ 381 71 34


Wymagane dokumenty

1.Pisemny wniosek.
2.Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
3.Tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu).


Termin załatwienia sprawy

1 miesiąc (sprawa szczególnie skomplikowana do 2 miesięcy)


Opłaty

10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji


Tryb odwoławczy

Do Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Informacja wytworzona przez:
Patrycja Nowak , w dniu:  22‑03‑2007 09:08:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Miłosek , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
27‑03‑2015 08:21:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive