Udostępnianie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemcówPodstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2015 r. poz.388),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. z 2011r. Nr 243 poz. 1450 ze zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2011r. Nr 195 poz. 1153 ze zm.)


Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, parter, pokój nr 9, tel. 71/ 381 71 34


Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców.


Termin załatwienia sprawy

NiezwłocznieOpłaty

Opłata w wysokości 31 zł za udostępnienie jednostkowych danych.


Nieodpłatnie:
1.Organy administracji publicznej, sądy i prokuratura;
2.Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Celna, Żandarmeria Wojskowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Biuro Ochrony Rządu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organy wyborcze i straże gminne (miejskie);
3.Komornicy sądowi - w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego;
4. Organy kontroli skarbowej i wywiad skarbowy;
5.Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
6.Polski Czerwony Krzyż, w zakresie danych osób poszukiwanych.


Plik pdf Formularz - wniosek o udostępnienie danych
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
129KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Patrycja Nowak , w dniu:  22‑03‑2007 09:05:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Miłosek , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
27‑03‑2015 08:18:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive