Jednostki pomocnicze Gminy

Sołectwa - jednostki administracji pomocniczej Gminy. Kompetencje i uprawnienia. Podstawa prawna działania. Sołtysi - dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres).


Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto. Jednostkę pomocniczą tworzy rada miejska, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

Sołectwa i osiedla są jednostkami pomocniczymi Gminy. Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje Rada Miejska i Burmistrz.

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

OSIEDLA

Jelcz,
Laskowice,
Fabryczne,
Komunalne,
Domków Jednorodzinnych,
Metalowców,
Piastowskie,
Ludwika Hirszfelda,
Europejskie


SOŁECTWA


Biskupice
Brzezinki
Chwałowice
Dębina
Dziuplina
Grędzina
Kopalina
Łęg
Miłocice
Miłocice Małe
Miłoszyce
Minkowice Oławskie
Nowy Dwór z Hanną
Piekary
Wójcice


Informacja wytworzona przez:
Joanna Kowcz , w dniu:  20‑03‑2007 08:20:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Hodur
email: slawekh@volcox.pl tel.: 0 602 306 982 fax: (033) 496-47-31
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
09‑12‑2014 13:20:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive