Wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na wniosek przedsiębiorcy


Termin załatwienia:
Wykreślenie wpisu jest dokonane w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.


Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta i Gminy Jelcz-laskowice ; Stanowisko d/s ochrony środowiska
 tel. ( 071) 381 71 59  pok. Nr 14.
Adres e-mail:
um.ekologia@jelcz-laskowice.pl


Sposób załatwienia sprawy:
• Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej
• Wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej

Wniosek o wykreślenie z rejestru powinien zawierać:

• firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
• numer identyfikacji podatkowej NIP,
• numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
• numer rejestrowy (numer wpisu).


Miejsce odbioru:
Urząd Miasta i Gminy Jelcz-laskowice ; Stanowisko d/s ochrony środowiska
 tel. (( 071) 3817159  pok. nr 14.


Wymagane dokumenty :
Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru: 17 PLN.
2. Opłata skarbowa w przypadku złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie
     pełnomocnictwa: 17 PLN.

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym  lub  bezpośrednio w kasie Banku  Spółdzielczego  ( lokalizacja banku ,punkt obsługi - budynek urzędu)

Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Druk do pobrania :  Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej (do pobrania załącznik)

Czas realizacji
Wykreślenie wpisu jest dokonane w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.


Opłaty:
Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie podlega opłacie skarbowej

Opłacie podlega wydanie zaświadczenia o wykreślenie z rejestru - opłata skarbowa w wysokości 17 zł,  termin wniesienia opłaty najpóźniej w dniu składania wniosku o wydanie zaświadczenia.


Uwagi
Zgodnie z art. 9i ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2017r. poz1289  ze zm.), w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne jest zobowiązany złożyć do Burmistrza Jelcza-Laskowic , wniosek o wykreślenie z rejestru, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności.


Podstawa prawna
1.Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U.
   z  2017r., poz. 1289 ze. zm.).
2.Ustawa z dnia 6 marca 2018r. o Centrum Ewidencji i informacji o działalności 
   gospodarczej  i punkcie informacji dla  przedsiębiorców (Dz. U. z 2018r.,  poz. 647)
3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r., poz. 1044 
    ze zm.).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
295KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Ewa Kocjan
email: um.bip@jelcz-laskowice.pl
, w dniu:  19‑07‑2018 11:34:40
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Kocjan
email: um.bip@jelcz-laskowice.pl
, w dniu:  19‑07‑2018 11:34:40
Data ostatniej aktualizacji:
19‑07‑2018 11:42:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie