Plan gospodarki niskoemisyjnej - zaproszenie do zgłaszania się


W związku z przystąpieniem Gminy Jelcz-Laskowice do opracowania "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego" prosimy o zgłaszanie przez podmioty nie związane z samorządem, a funkcjonujące w granicach miasta, działań z zakresu planowanej termomodernizacji obiektów, wsparcia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz prowadzonych lub planowanych działań edukacyjnych z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami, zmian klimatycznych a także oszczędności zasobów naturalnych, celem ujęcia ich w PGN. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę jednostki zgłaszającej, planowany zakres prac z możliwym spodziewanym efektem ograniczenia zużycia medium lub uniknięcia emisji CO2.Umieszczenie podmiotu w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwi zgłaszającym pozyskiwanie dofinansowania w konkursach m.in. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w latach 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Adres strony internetowej www.infopgn.pl .

Informacja wytworzona przez:
Ewa Kocjan
email: um.bip@jelcz-laskowice.pl
, w dniu:  24‑11‑2014 09:55:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Kocjan
email: um.bip@jelcz-laskowice.pl
, w dniu:  24‑11‑2014 09:55:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑11‑2014 09:56:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie