Pokrycie należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na własnym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzom samotnym w okresie odbywania przez nich zasadniczej służby wojskowej


Podstawa prawna
Art. 131 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1430)

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Organizacji i Obsługi, II piętro, pokój nr 29, tel. 71 381-71-49

Wymagane dokumenty
- wniosek o zwrot należności;
- dokumenty potwierdzające wysokość należności;
- dokumenty potwierdzające tytuł prawny do lokalu.

Opłaty
Brak opłat.

Dodatkowe informacje
Żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej, na ich udokumentowany wniosek pokrywa się:
- należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej,
- należności z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego,
-  bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu własnościowego,
- należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu, z wyjątkiem sytuacji, w których przedmiotem umowy jest część tego lokalu, a jedna ze stron umowy jest obciążona obowiązkiem alimentacyjnym względem drugiej strony,
- bieżące należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot odrębnej własności w rozumieniu przepisów o własności lokali, albo domu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności żołnierza;

 

 

Informacja wytworzona przez:
Joanna Kowcz , w dniu:  27‑09‑2007 12:20:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Miłosek , w dniu:  27‑09‑2007 12:20:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑05‑2018 12:59:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie