Konieczność sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkami rodziny


Podstawa prawna
Art. 88 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rezczpospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1430) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (Dz. U. z 2011 r., nr 64 poz. 333)

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Organizacji i Obsługi, II piętro, pokój nr 29, tel. 71 381-71-49

Wymagane dokumenty

- wniosek  o orzeczenie  konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wraz z określeniem okresu sprawowania tej opieki, jednorazowo nie dłuższy niż 12 miesięcy
 (we wniosku zamieszcza się nazwisko i imię/imiona, numer PESEL, adres zamieszkania osoby oraz stopień jej pokrewieństwa wobec członka rodziny, nazwisko i imię/imiona, numer PESEL oraz adres zamieszkania członka rodziny, uzasadnienie konieczności sprawowania przez osobę bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.
• do wniosku dołącza się, odpowiednio do okoliczności sprawy:
- oświadczenie osoby lub członka rodziny o braku innych pełnoletnich członków rodziny, bliższych lub równych stopniem pokrewieństwa, obowiązanych do sprawowania opieki;
- ostateczne orzeczenie o uznaniu członka rodziny za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji, wydane na podstawie odpowiednich przepisów;
- oświadczenie woli członka rodziny, wyrażające zgodę na sprawowanie nad nim bezpośredniej opieki przez osobę - w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba;
- oświadczenie woli osoby, wyrażające zgodę na sprawowanie przez nią bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny - w przypadku gdy wnioskodawcą jest członek rodziny;

Opłaty
Brak opłat.

Dodatkowe informacje
Wniosek o orzeczenie konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, składa się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące członka rodziny.

Informacja wytworzona przez:
Joanna Kowcz , w dniu:  27‑09‑2007 12:19:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Miłosek , w dniu:  27‑09‑2007 12:19:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑05‑2018 12:58:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie