Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny


Podstawa prawna

Art. 127 ust.1 oraz art. 128 ust. 2 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1430)

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Organizacji i Obsługi, II piętro, pokój nr 29, tel. 71 381-71-49

Wymagane dokumenty

  • wniosek o uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza za posiadającego na wyłączym utrzymaniu członków rodziny
  • w zależności od stanu faktycznego:
  1. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości zarobków,
  2. zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych bądź braku prawa do zasiłku,
  3. zaświadczenie o pobieraniu nauki w szkole średniej lub wyższej,
  4. oświadczenie o braku dochodów żony osoby, któej doręczono kartę powołania/żołnierza
  5. potwierdzenie odbywania służby wojskowej lub karta powołania

Tremin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki od chwili złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów

Opłaty
Brak opłat.

Dodatkowe informacje
Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny może złożyć osoba, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, żołnierz lub uprawniony członek rodziny. Członkami rodziny osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej lub żołnierza pozostającymi na jego wyłącznym utrzymaniu są jego żona, dzieci, rodzice oraz osoby, względem których osobę, której doręczono kartę powołania/żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny, o ile nie uzyskują oni dochodu lub uzyskiwany przez nich dochód z jakiegokolwiek tytułu jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Informacja wytworzona przez:
Joanna Kowcz , w dniu:  27‑09‑2007 12:19:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Miłosek , w dniu:  27‑09‑2007 12:19:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑05‑2018 12:54:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie