Prawo użytkowania wieczystego

Wniosek w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z załącznikami.Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r. poz. 83).

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Architektury i Nieruchomości, I piętro, pokój nr 14, tel. 71 381-71-56

Wymagane dokumenty


Wniosek w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z załącznikami:

  • odpis księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego, a w razie potrzeby - odpis decyzji administracyjnej ustanawiającej prawo użytkowania wieczystego lub wypis umowy, zawartej w formie aktu notarialnego, ustanawiającej to prawo,
  • dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest następcą prawnym użytkownika wieczystego, gdy wniosek o nieodpłatne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności składa następca prawny użytkownika wieczystego,
  • dokumenty potwierdzające uprawnienie użytkownika wieczystego lub jego następcy prawnego do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Termin załatwienia sprawy

90 dni

Opłaty skarbowe
wydanie decyzji - 10 zł

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gminy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Informacja wytworzona przez:
Joanna Kowcz , w dniu:  20‑03‑2007 11:15:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Hodur
email: slawekh@volcox.pl tel.: 0 602 306 982 fax: (033) 496-47-31
, w dniu:  20‑03‑2007 11:15:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑03‑2013 13:48:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie