Podział nieruchomości


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 647),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004, Nr 268, poz. 2663)

Miejsce załatwiania sprawyWydział Architektury i Nieruchomości, I piętro, pokój nr 14, tel. 071 381-71-41

Wymagane dokumenty
Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału, wraz z załącznikami:

  • 3 egzemplarze mapy zasadniczej ze wstępnym projektem podziału;
  • dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (akt własności ziemi - odpis księgi wieczystej);
  • wypis i wyrys z katastru nieruchomości;
  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli, była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązujący w dniu złożenia wniosku

Miejsce załatwiania sprawy
Wydział Rolnictwa i Nieruchomości, I piętro, pokój nr 15, tel. 071 381-71-41

Termin załatwiania sprawy
Do 90 dni

OpłatyBrak opłat

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacja wytworzona przez:
Joanna Kowcz , w dniu:  20‑03‑2007 11:16:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Hodur
email: slawekh@volcox.pl tel.: 0 602 306 982 fax: (033) 496-47-31
, w dniu:  20‑03‑2007 11:16:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑12‑2014 14:51:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie