Opłaty skarbowe w Urzędzie Stanu Cywilnego


Opłaty skarbowe:

-sporządzenie aktu małżeństwa - 84,- zł;
-inne czynności kierownika USC - 11,- zł;
- decyzja o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion) - 37 ,-zł;
-zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo - 38,- zł;
-zaświadczenie o stanie cywilnym - 38,-zł;
- zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dot. wskazanej osoby - 24,zł
- zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego - 24,- zł;
-odpis zupełny aktu stanu cywilnego - 33,- zł;
-odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu transkrypcji - 50,- zł;
- odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu rejestracji urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane albo rejestracji urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami RP, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego - 39,- zł;
-odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu odtworzenia treści zagranicznego dokumentu - 39,- zł;
-odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu odtworzenia treści aktu stanu cywilnego w przypadku zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego - 39,- zł;
-odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku sprostowania lub uzupełnienia dokonanego na wniosek - 39,- zł;
-odpis skrócony aktu stanu cywilnego - 22,- zł;


Opłatę skarbową można uiszczać tylko w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na konto Gminy Jelcz-Laskowice
nr 66 9585 0007 0020 0209 7563 0001 w kasach oddziałów banków.
 
Informacja wytworzona przez:
Danuta Zapotoczna , w dniu:  01‑03‑2007 09:41:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Kowcz
email: um.bip@jelcz-laskowice.pl
, w dniu:  01‑03‑2007 09:41:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑05‑2017 09:13:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie