Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego

Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie urodzenia, małżeństwa i zgonu. Załączniki.

Podstawa prawna
Art. 35 Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2064)


Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego, parter, pokój 8, tel. 71 381-71-12


Wymagane dokumenty
- wniosek o sprostowanie danych niezgodnych z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej 0osoby lub jej wstępnych albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego (wówczas dodatkowo tłumaczenie tego dokumentu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego) - jeżeli stanowi on podstawę sprostowania.
- dowód osobisty (do wglądu)


Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie po złożeniu dokumentów


Opłaty skarbowe
- odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku sprostowania - 39,- zł


Tryb odwoławczy
nie przysługuje

Informacja wytworzona przez:
Danuta Zapotoczna , w dniu:  01‑03‑2007 09:37:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Hodur
email: slawekh@volcox.pl tel.: 0 602 306 982 fax: (033) 496-47-31
, w dniu:  01‑03‑2007 09:37:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑05‑2017 09:10:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie