Akt urodzenia

Sporządzenie i wydanie aktu urodzenia.

Podstawa prawna
Art. 52-62 Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 2064)


Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego, parter, pokój 8, tel. 71 381-71-12


Wymagane dokumenty
- dowody osobiste rodziców dziecka


Termin załatwienia sprawy
- Bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu się z kompletem dokumentów.


Opłaty
- sporządzenie aktu - bezpłatnie
- 1 egzemplarz wydawany bezpośrednio po sporządzeniu aktu urodzenia - bezpłatnie


Dodatkowe informacje
Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku, gdy dziecko urodziło się martwe - w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.
Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonują matka dziecka albo ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.

Informacja wytworzona przez:
Danuta Zapotoczna , w dniu:  01‑03‑2007 09:31:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Hodur
email: slawekh@volcox.pl tel.: 0 602 306 982 fax: (033) 496-47-31
, w dniu:  01‑03‑2007 09:31:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑05‑2017 08:58:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie