Zwolnienia z podatku od nieruchomości

Podania i decyzje o umorzeniu zobowiązań podatkowych (podatek od środków transportowych, od nieruchomości, rolny, leśny).

Podstawa prawna Uchwała nr XLVII.341.2014 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2014 r., poz. 2655 ze zm.)
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 ze zm.).

Miejsce załatwienia sprawy Wydział Opłat i Podatków, parter, pokój nr 5, tel. 071 381 71 27,


Wymagane dokumenty
-zgłoszenie nowej inwestycji na druku stanowiącym załącznik nr 2 do ww. uchwały Rady Miejskiej,
-po zakończeniu inwestycji: wniosek o zwolnienie z podatku wraz z korektą deklaracji/informacji podatkowej oraz załącznikami wymienionymi w ww. uchwale Rady Miejskiej, a także dokumentami wymaganymi przy udzielaniu podmiotom gospodarczym pomocy publicznej, m.in. zaświadczenia o otrzymanej pomocy publicznej za okres 3 lat (bieżącego, do dnia złożenia wniosku i 2-ch lat poprzednich),
-wniosek o kontynuację zwolnienia z ww. dokumentami (do 31 stycznia, w każdym kolejnym roku kontynuacji uzyskanego zwolnienia).
-formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.10.2014 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543)


Termin załatwienia sprawy do 1-go miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, maksymalnie 2 miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.


Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji wydanych osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Jelcza-Laskowic.
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Joanna Piasek , w dniu:  21‑06‑2007 13:05:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Hodur
email: slawekh@volcox.pl tel.: 0 602 306 982 fax: (033) 496-47-31
, w dniu:  21‑06‑2007 13:05:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑01‑2017 09:31:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie