Ulgi w zapłacie podatku , rozłożenie na raty, odroczenie, umorzenie zaległości podatkowych


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1574).
Dodatkowo dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2007 r., nr 59, poz. 404 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze do ww. ustawy.


Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Opłat i Podatków, parter, pokój nr 5, tel. 071 381 71 27


Wymagane dokumenty
-umotywowane podanie o udzielenie ulgi,
-dokumenty stanowiące o sytuacji majątkowej i rodzinnej podatnika m.in.zaświadczenie o osiąganych dochodach podatnika oraz członków rodziny, stanie zdrowia (jeżeli w rodzinie podatnika występuje choroba przewlekła lub na utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna) oraz inne dokumenty potwierdzające obciążenie finansowe rodziny,
-wskazanie rodzaju pomocy publicznej o jaką się ubiega osoba prowadząca działalność gospodarczą lub rolniczą oraz (w zależności od rodzaju tej pomocy) inne wymagane ustawowo dokumenty m. in. sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych zgodne z przepisami o rachunkowości oraz wszystkie zaświadczenia o uzyskanej już pomocy publicznej za okres 3 lat (bieżący do dnia złożenia wniosku oraz 2 poprzednie).
-formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.10.2014 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543)


Termin załatwienia sprawy

do 1-go miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, maksymalnie 2 miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.


Opłaty

Opłata prolongacyja w wysokości 50% należnych za ten okres odsetek ustawowych, liczona od dnia, w którym podatek winien być terminowo wpłacony do dnia płatności każdej z nowych rat.
Opłata jest wnoszona nie później, niż w nowym terminie płatności raty, ustalonym w decyzji Burmistrza Jelcza - Laskowic.


Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Jelcza-Laskowic.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Joanna Piasek , w dniu:  21‑06‑2007 13:04:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Hodur
email: slawekh@volcox.pl tel.: 0 602 306 982 fax: (033) 496-47-31
, w dniu:  21‑06‑2007 13:04:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑01‑2017 09:29:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie