Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017 r. poz. 657)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz .1257)


Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, parter, pokój nr 9, tel. 71/ 381 71 34


Wymagane dokumenty

1.Pisemny wniosek.
2.Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
3.Tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu).


Termin załatwienia sprawy

1 miesiąc (sprawa szczególnie skomplikowana do 2 miesięcy)


Opłaty

10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji


Tryb odwoławczy

Do Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
 

  

 

 

  
Informacja wytworzona przez:
Patrycja Nowak , w dniu:  22‑03‑2007 09:08:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Miłosek , w dniu:  22‑03‑2007 09:08:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑07‑2017 09:15:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie