Rejestracja psów


Podstawa prawna

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu i czystości i porządku w gminach

tekst jednolity ( D.U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne,

- Uchwała Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach Nr LIV/32/327/2006,

z dnia 24 października 2006 r.Miejsce załatwienia sprawy

- Urząd Miasta i Gminy Jelcz - Laskowice - Wydział Architektury i Nieruchomości,

I piętro, pokój nr 15, tel. 71- 381 71 26


W dniu zgłoszenia

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy;

1) w odniesieniu do psów:

- zarejestrowanie w Urzędzie Miasta i Gminy w Wydziale Architektury i Nieruchomości

w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie psa; wpis w rejestrze obejmuje następujące dane:

- imię i nazwisko właściciela,

- adres właściciela,

- numer identyfikacyjny nadany psu ,

- imię psa,

- oznakowanie psa znaczkiem identyfikacyjnym .Znaczek wydawany jest nieodpłatnie

w Wydziale Architektury i Nieruchomości pokój numer 15,

- wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne w kaganiec,

- prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób

zagrażającego otoczeniu- w nałożonym kagańcu.

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

- stały i skuteczny dozór,

- zakaz wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem

obiektów przeznaczonych dla zwierząt takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie

to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów-przewodników,

- zakaz wprowadzania zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic

dla dzieci, plaż, kąpielisk oraz innych terenów objętych zakazem na podstawie odrębnych

uchwał Rady Miejskiej:

- zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach

zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych,

- w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem,

nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne:

- zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości

może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób

uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich,

odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem:

- natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta

domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego,

a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach terenach zielonych, itp.:

nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach,

mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów:; postanowienie to

nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników,

- niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe:

3) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących

zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy,

4) postanowienia pkt 2 dotyczą także zwierząt nie udomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt

domowych.WYKAZ RAS PSÓW UZNAWANYCH ZA AGRESYWNE

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji

z dnia 28 kwietnia 2003 r. Dz. U. z dnia 8 maja 2003 r.

nr 77 poz. 687


1) amerykański pit bull terier:

2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorguin):

3) buldog amerykański:

4) dog argentyński:

5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario ):

6) tosa inu:

7) rottweiler:

8) akbash dog:

9) anatolia karabash:

10) moskiewski stróżujący:

11) owczarek kaukaski.Przepisy karne:


Art. 37a.1 Kto prowadzi hodowlę lub utrzymuje psa rasy

uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia

podlega karze aresztu lub grzywny.

2. W razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa w

ust.1, można orzec przepadek zwierzęcia.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt


( Dz. U. z dnia 23 września 1997 r. )Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Joanna Kowcz , w dniu:  03‑07‑2007 08:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Miłosek , w dniu:  03‑07‑2007 08:36:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑01‑2010 10:31:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie