Usunięcie drzew i krzewów

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, załączniki.


Podstawa prawna

Art. 83, ust. 1, art. 86, ust. 1, pkt 2-13, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 z roku 2004, poz. 880, z późn. zm.), oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Architektury i Nieruchomości - pokój nr 14, tel. 381-71-26

Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. Jeśli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem - do wniosku dołącza się zgodę właściciela. Wniosek składa się w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy.
Do wniosku składanego przez:

 • zarządy dróg, należy dołączyć plan wyrębu drzew lub krzewów w pasie istniejącej drogi publicznej,
 • zarządy melioracji, należy dołączyć szczegółowy plan usunięcia drzew i krzewów w obrębie rowów (cieków).

Termin załatwienia sprawy

30 dni

Opłaty
Zezwolenie zwolnione z opłaty skarbowej.
Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zezwolenia.

Dodatkowe informacje
Zezwolenie Burmistrza nie jest wymagane na usunięcie drzew lub krzewówi:

 • w lasach,
 • owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową,
 • na plantacjach drzew i krzewów,
 • których wiek nie przekracza 5 lat,
 • usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych,
 • niszczących nawierzchnię i infrastrukturę drogową, ograniczających widoczność na łukach i skrzyżowaniach, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 • usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,
 • które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu,
 • stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,
 • tytuł prawny władania nieruchomością,
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 • obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
 • przeznaczenie terenu, na który rośnie drzewo lub krzew,
 • przyczynę oraz termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
 • wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
112KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Joanna Kowcz , w dniu:  03‑07‑2007 08:15:08
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Hodur
email: slawekh@volcox.pl tel.: 0 602 306 982 fax: (033) 496-47-31
, w dniu:  03‑07‑2007 08:15:08
Data ostatniej aktualizacji:
03‑07‑2007 08:15:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie